انواع خرما زرد

مرکز انواع خرما زرد زاهدی

شرکت تولیدی انواع خرما زرد زاهدی را در کارتون های یک کیلویی و دو کیلویی بسته بندی می کند. سپس محصول را با استاندارد های لازم تحویل مرکز پخش می دهد. تا محصول را

بیشتر بخوانید