مشاوره و سفارش

مشاوره و سفارش

مختصری از شهداد

شما برای تهیه و خرید خرمابه اشکال مختلف، بسته بندی های کمتر از 1 کیلوگرم تا بسته بندی هایی با وزن های بالات رمی توانید به مجموعه ی شهداد اطمینان کنید. مجموعه ی شهداد از نخلستان ها ی شهرهای مختلف می تواند سفارش شما را در اسرع وقت تهیه و تحویل دهد. نوع خرمای تهیه شده بستگی به سفارش مشتری دارد و تا حد امکان سعی می شود سفارش خریدار با مشخصات خاص و یا حتی برندهای خاص انجام شود.

بهترین محصولات شهداد:

  • خرما

تماس :

مدیریت
09123684905

لیست قیمت محصولات

نام محصولتوضیحاتنوع بسته بندیوضعیتقیمت
خرما-سفارشیموجودتماس بگیرید