تولیدی خرما دشتستان

تولیدی بزرگ خرما دشتستان ویژه

خرما دشتستان یکی از خرماهای بسیار خوش طعم تولیدی در کشور است که مخصوص شهرستان دشتستان در شرق استان بوشهر است. این خرما از خرماهای صادراتی به روسیه، ازبکستان و ق

بیشتر بخوانید