تولید خرما زرد

مرکز تولید خرما زرد زاهدی

امروزه مراکز مختلفی در زمینه تولید خرما زرد زاهدی فعالیت دارند که توانسته ایند این محصول غذایی با ارزش را که یکی از انواع و ارقام خرماهای صادراتی ایران محسوب می

بیشتر بخوانید