نرخ خرما زاهدی زرد

نرخ روز خرما زاهدی زرد

خرما زاهدی زرد در سال های گذشته از نرخ ثابت و مشخصی برخوردار بود، اما امروزه به دلیل تورم قیمت یکنواختی ندارد و هر لحظه امکان تغییر هزینه ها وجود دارد. تولید کن

بیشتر بخوانید