عرضه خرما زرد

مرکز عرضه خرما زرد زاهدی

تنوع در دنیای خرمای ایرانی بسیار زیاد است. که از انواع آن ها می توانیم به خرمای پیارم، مضافتی، خاصویی و… اشاره داشته باشیم. اما یکی از برترین آن ها خرمای زرد

بیشتر بخوانید